Revize nádrží na ropné produkty, chemikálie a látky ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních | EKO Oil Pavel Bureš - Čištění a rekonstrukce čerpacích stanic

Čištění a rekonstrukce čerpacích stanic

Revize nádrží na ropné produkty, chemikálie a látky ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních

Revize – těsnostní zkoušky nádrží provádíme díky certifikaci podle ČSN ISO 9712 – Obor zkoušení těsnosti LT. Podle požadavku zákona č.254/2001 sb. (vodní zákon).

Náš technik je uveden v seznamu Odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění – odkaz

Zákon č 254/2001 sb. ukládá provozovatelům skladů na ropné produkty, chemikálie a látky ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových provádět pravidelné těsnostní zkoušky s četností minimálně 1x za 5 let.

Těsnostní zkoušky provádíme dle předpisů naší firmy na základě norem ČSN EN 13184, ČSN 753415, ČSN EN 13160 – 1, ČSN 750905, ČSN 732578, ČSN 756909, ČSN EN 13100 – 4 vždy podle typu nádrže, jímky nebo potrubí.

Fotogalerie

Profil firmy   |    Nabídka   |    Reference   |    Kontakt
Mapa stránek   |    Kontaktní formulář
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.
Tvorba internetových stránek