Čištění nádrží na ropné produkty a chemikálie | EKO Oil Pavel Bureš - Čištění a rekonstrukce čerpacích stanic

Čištění a rekonstrukce čerpacích stanic

Čištění nádrží na ropné produkty a chemikálie

Před započetím prací se uzavře v potřebném rozsahu prostor kolem čištěné nádrže na hořlavé kapaliny pro nepovolané osoby ( umístění výstražných nápisů ).

Poté se do cisternového automobilu nasají úkapy a úniky hořlavých kapalin a resp. Dešťová voda z šachet nádrží nebo se tyto načerpají čerpadlem do železných sudů, krytých obaly z polyethylenu        ( dále přepravní obaly ), pod přepravní obaly se předem položí nepropustná plastové folie. Případné úkapy nebo úniky hořlavých kapalin se posypou sorbentem. Hořlavými kapalinami nasáklý sorbent se uloží do přepravních obalů. Po vyčerpaní hořlavé kapaliny z nádrže se provede demontáž přírub nádrže a nádrž se otevře.

Nevyčerpatelné zbytky se odsají do cisternového vozidla nebo se přečerpají čerpadlem do přepravních obalů k nečistotám z šachet nádrží. Poté se ventilátorem vhání do nádrže po dobu cca 2 hodiny vzduch. Po 2 hodinách se změří (v případě čištění nádrží na ropné látky) koncentrace par uhlovodíků v nádrži detekčním přístrojem a koncentrace kyslíku v nádrži přenosným přístrojem na stanovení koncentrace kyslíku. Po dosažení přípustných max. koncentrací par uhlovodíků (benzín 0,500 g / m3, nafta 0,200 g / m3) a koncentrace kyslíku min 19 % obj. (min. obsah kyslíku pro vstup pracovníků bez izolačních dýchacích přístrojů do nádrže) se provede vyčištění vnitřní části nádrže. Ve vhánění vzduchu do nádrže se pokračuje po celou dobu čištění a průběžně se kontroluje, nejméně je však v 1. hodinových intervalech, koncentrace par uhlovodíku a koncentrace kyslíku. Překračuje-li koncentrace par uhlovodíků přípustnou max. koncentraci, a nebo koncentrace kyslíku v nádrži je nižší než 19 % obj. čištění se přeruší.

Před začátkem čištění se do nádrže instaluje osvětlení. Poté se provede vytěžení hrubých a tekutých nečistot ze dna nádrže, které se uloží do přepravních obalů. Pod přepravní obaly se předem položí pro organické hořlavé kapaliny nepropustná folie. Případné úkapy či úniky se likvidují výše uvedeným způsobem. Dále se provede vystěrkování stěn nádrže. Nečistoty se vyberou a přidají do přepravních obalů k hrubým a tekutým nečistotám.

Čištění se dokončí vymytím posledních zbytků nečistot tlakovou vodou se saponáty pomocí vysokotlakého čistícího stroje. Znečištěná voda se nasává do cisternového automobilu. Stěny a dno vyčištěné nádrže se vytřou textiliemi a vysuší pomocí vzduchu vháněného do nádrže ventilátorem. Doba sušení je závislá na velikosti nádrže.

Přepravní obaly s úkapy, úniky a dešťovou vodou ze šachty nádrže, s nevyčerpatelným zbytkem, s hrubými a tekutými nečistotami a nečistotami ze štěrkování a dále se znečištěnými pilinami se označí názvem uvedeným v identifikačním listě, naloží na nákladní automobil nebo na osobní dodávkový automobil odvezou se příslušnými doklady k zneškodnění. Pokud se úkapy, úniky a dešťová voda ze šachty nádrže a nevyčerpatelný zbytek převáží k zneškodnění cisternovým automobilem, název obsahu cisterny se na cisternovém automobilu neuvádí. Uvádí se pouze v identifikačním listě, který je součástí příslušných dokladů, jimiž je vybaven řidič cisternového automobilu.

Fotogalerie

Profil firmy   |    Nabídka   |    Reference   |    Kontakt
Mapa stránek   |    Kontaktní formulář
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.
Tvorba internetových stránek